juni 2016   
 

31. januar - pressemeddelelse fra Claus Warming    Claus Warming

 
Kolding-Mand i spidsen for samfundsudvalg


Claus Warming er ny formand for DBU Jyllands samfundsudvalg. Med sig bringer han stort kendskab til kommunesamarbejde, erfaringer fra den politiske verden og et bankende fodboldhjerte.

DBU Jyllands samfundsudvalg har fået ny formand. Valget er faldet på 47-årige Claus Warming fra Kolding, der har livslang erfaring fra fodboldverdenen og har siddet i DBU Jylland Region 3’s bestyrelse siden 2014. Han sætter det frivillige arbejde i DBU Jylland højt:

- Det giver mig rigtig meget at være frivillig leder i DBU Jylland. Jeg mødes med ligesindede, og jeg får mulighed for at lave frivilligt arbejde med noget, jeg brænder for, siger han.

- Jeg kan rigtig godt kan lide at understøtte de frivillige kræfter, som gør en kæmpe forskel for vores samfund i Danmark. Jeg tror ikke, at et land som Danmark kunne bestå, hvis vi ikke havde frivillige. Fodbold har altid været i mit liv, og ved at være frivillig i DBU Jylland kan jeg så koble de to ting; at understøtte frivillige og have med fodbold at gøre, fortæller den nye udvalgsformand.

 

15. januar - pressemeddelelse fra Claus Warming & Hans Peder Kroman Larsen, Kolding Idrætsråd    

Claus Warming

Hans Peder Kroman Larsen

 

Nyt svømmestadion i Kolding
Tanker og udmelding giver optimisme


Kolding Idrætsråd ser med optimisme på svømmesportens fremtid efter meget positive signaler fra Fritids- og idrætsudvalget. Formand Claus Warming siger: ”Kolding Idrætsråd har i flere år arbejdet målrettet på at vi i Kolding skal have stærke og brugbare svømmefaciliteter både til bredden og eliten. Med de nye signaler ser det ud til at der nu også er politisk opbakning”

Medlem af Slotsøbadets bestyrelse og Kolding Idrætsråd Hans Peder Kromann Larsen nævner: ”Det var en overraskelse og med glæde jeg læste artiklen om den kommende svømmehal i Kolding”.

I mange omgange er idrættens muligheder i Slotsøbadet været drøftet. Den daglige ledelse i Slotsøbadet har bestræbt sig meget på at få samarbejdet med idrætten til at forløbet til alles tilfredshed. Det er i det store og hele også lykkes. ”I Slotsøbadets bestyrelse er der i flere omgange drøftet mulighederne for at udvide svømmemulighederne med et 50m bassin”. nævner HP Kromann Larsen fortæller videre: ”Den generelle Holdningen har meget båret præg af , at det nok ikke lå indenfor de realistiske muligheder. Der har således været lagt langt mere iver og dedikation i at udvikle badelandskonceptet”.

Kolding Idrætsråd finder det også kritisabelt at der er lagt op til at idrætten ”smides” ud af Slotsøbadets bestyrelse. Et forslag til organisationsændring vil blandt andet betyde at Kolding svømmeklub og Kolding Idrætsråd mister deres pladser. ”Det er ikke bare uheldigt, men kan også opfattes som et signal om at man ikke ønsker at prioritere idrættens interesser i fremtiden” siger Claus Warming. Det er en fantastisk tanke hvis vi kunne samle alle vandaktiviteter på et sted. Vi ser bare ikke den mulighed i det nuværende setup. Kolding Idrætsråd opfordrer til at vi tænker i muligheder, hvor der etableres et svømmestadion, hvor Kolding kan afholde nationale og internationale stævne og mesterskaber med plads til tilskuere.

Nu er det tid til at svømmesporten, vores mange aktive idrætsfolk og alle øvrige borgere får et setup, der er tidssvarende. Derfor opfordrer vi til at der tænkes i muligheder og ud af boksen. Vi har nu både muligheden for at få et fantastisk svømmestadion og et stort og inspirerende badeland.